KONTAKT

Anna Radolińska
annar@eternitytravel.co.il
anna@eternitytravel.pl
a.radolinska@benedykt.travel.pl
tel. +48 881 396 591
tel. +48 570 160 355

Maja Bartyzel
m.bartyzel@eternitytravel.pl
m.bartyzel@benedykt.travel.pl
tel.  +48 690 860 120

Radosław Siemczuk
r.siemczuk@eternitytravel.pl
tel: +48 690 860 120

Adres w Polsce:
Słomińskiego 1 lok. 13, I piętro.
00-204 Warszawa, Polska
NIP 911-171-86-27, REGON 146785999

Address in Jerusalem:
34 Ben Yehuda St. City Tower 18th floor
Jerozolima, Izrael

Contact
annar@eternitytravel.co.il
loreen@eternitytravel.co.il
Mobile: +972 2 6246602/3/4
Fax: +972 2 6246608

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy jak to najszybciej możliwe.

  RODO

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja INSTYTUT M JAK MŁODZIEŻ z siedzibą przy ul. Kasprowicza 29, 05-070 Sulejówek, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000768136, posiadającą numer NIP: 8222374828, e-mail: info@benedykt.travel.pl , tel. +48 577 570 899 lub +48 577 570 889, działającą pod marką „BENEDYKT TRAVEL”, (dalej jako „Administrator”).

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku danych osobowych, osób które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych na potrzeby marketingowe w tym otrzymywania newslettera, ofert dotyczących produktów i świadczonych usług, dane osobowe będą przetwarzane w celach:  informowania o usługach lub/i imprezach turystycznych oferowanych przez BENEDYKT TRAVEL, informowania o usługach dotyczących świadczeń związanych z ofertami Administratora w szczególności takie jak np. ubezpieczenia turystyczne, wynajem samochodów. Powierzenie BENEDYKT TRAVEL Pana/Pani danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej pomiędzy Klientem a BENEDYKT TRAVEL na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i wymaga zgody osoby której dane dotyczą.

  Administrator może prowadzić czynności polegające na profilowaniu swoich klientów w celach dopasowania działań marketingowych do potrzeb i oczekiwań klientów. W takim wypadku mogą być przetwarzane takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, dane dotyczące wcześniej wykupionej imprezy turystycznej, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu, dane dotyczące wcześniejszych kontaktów z Administratorem, w związku z zakupem produktów i usług BENEDYKT TRAVEL. Powyższe dane pozwolą nam na jak najlepsze dopasowanie naszej oferty do Państwa oczekiwań i potrzeb.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” (przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej), art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”  (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości informowania o wszelkich sprawach związanych z wybraną imprezą turystyczną, w szczególności (i) prowadzenia marketingu produktów i usług Administratora w trakcie trwania umowy o udział w imprezie turystycznej, (ii) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy o udział w imprezie turystycznej), oraz art. 6 ust. 1 lit. a „RODO” (zgoda osoby, której dane dotyczą (otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zapis do newslettera).

  Komu możemy przekazać Państwa dane

  Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora, osoby, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją usług świadczonych dla Administratora, m.in. agenci turystyczni, osoby świadczące usługi informatyczne, rezydenci, piloci wycieczek oraz ich upoważnieni pracownicy w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług turystycznych, ubezpieczyciele, przewoźnicy, hotele, osoby zapewniające transfer do miejsca docelowego imprezy turystycznej, firmy kurierskie.

  Jak długo przetwarzamy Państwa dane

  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej, tj. 3 lata. Dane osobowe znajdujące się w dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres 5 lat. Natomiast dane osobowe przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  Uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: Fundacja INSTYTUT M JAK MŁODZIEŻ z siedzibą przy ul. Kasprowicza 29, 05-070 Sulejówek lub na adres e-mail: info@benedykt.travel.pl