KONTAKT

Anna Radolińska – właściciel
annar@eternitytravel.co.il
anna@eternitytravel.pl

tel. +48 881 396 591

Paweł
pawel@eternitytravel.pl
tel. +48 881 211 290

Radosław Siemczuk
r.siemczuk@eternitytravel.pl
tel: +48 690 860 120

Adres w Polsce:
Słomińskiego 1 lok. 13, I piętro.
00-204 Warszawa, Polska

NIP 911-171-86-27, REGON 146785999

Address in Jerusalem:
34 Ben Yehuda St. City Tower 5th floor
Jerozolima, Izrael

Contact
annar@eternitytravel.co.il
loreen@eternitytravel.co.il
Mobile: +972 2 6246602/3/4
Fax: +972 2 6246608

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy jak to najszybciej możliwe.

  RODO

  Szanowni Państwo!
  Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm., informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Eternity Travel Polska Anna Radolińska ul. Słomińskiego 1 lok. 13, 00-204 Warszawa.
  W sprawach ochrony danych osobowych/związanych z Pani/Pana danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z naszym biurem: telefonicznie pod numer telefonu: +48 881396591, e-mailowo pod adresem: anna@eternitytravel.pl w temacie wpisując RODO, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Administratora.
  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przedstawienie i przekazanie oferty turystycznej, pobytu lub przewozu przygotowanej przez pracowników Eternity Travel Polska Anna Radolińska zwanego Administratorem, realizacji umowy usług turystycznych, ubezpieczenia, przygotowania dokumentów wizowych lub innych wymaganych do odbycia danej podróży.
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy, świadczenia usługi. W przypadku niepodania danych, umowa, usługa nie może zostać zrealizowana.
  Państwa dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych związanych z działalnością biura, tj. promocją produktu turystycznego, przewozu, pobytu lub innych działań wspierających.
  Podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej świadomej zgody na tego typu działania. Brak zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych nie uniemożliwia realizacji usługi turystycznej.
  Udostępniamy Pani/Pana dane osobowe organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51 – celem przekazywania danych osobowych jest świadczenie usługi ubezpieczeniowej (ubezpieczenie na czas realizowanej wycieczki – ubezpieczenie NNW, NNW + KL)
  Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres 1 miesiąca liczony od dnia zakończenia usługi turystycznej, chyba że jest to niezbędne do prawidłowego wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków, zgodnie z innymi przepisami prawa.
  Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, Ustawa z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, przenoszenia danych oraz do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Biurem.